VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR

Ved å få tilgang til dette nettstedet, samtykker du i å bli bundet av disse vilkårene og betingelsene for bruk av nettstedet, alle gjeldende lover og forskrifter, og du godtar at du er ansvarlig for å overholde eventuelle gjeldende lokale lover. Hvis du ikke er enig i noen av disse vilkårene, er det forbudt å bruke eller få tilgang til dette nettstedet. Materialene som er inneholdt på dette nettstedet, er beskyttet av gjeldende opphavsrett og varemerkerett.

BRUKERLISENS

Tillatelse gis til å midlertidig laste ned én kopi av materialene (informasjon eller programvare) på Flyttegutta.com nettsted for personlig, ikke-kommersiell og forbigående visning. Dette utgjør en lisens og ikke en overføring av eierskap, og under denne lisensen kan du ikke:

 • Modifisere eller kopiere materialene.
 • Bruke materialene til noen kommersiell hensikt eller for offentlig visning (kommersiell eller ikke-kommersiell).
 • Forsøke å dekompilere eller reversere ingeniør noen programvare som er inneholdt på Flyttegutta.com nettsted.
 • Fjerne eventuelle opphavsrett- eller andre eiendomsnotater fra materialene.
 • Overføre materialene til en annen person eller «speile» materialene på noen annen server.

Denne lisensen vil automatisk opphøre hvis du bryter noen av disse begrensningene, og kan avsluttes av Flyttegutta.com når som helst. Ved avslutning av din visning av disse materialene eller ved opphør av denne lisensen, må du ødelegge eventuelle nedlastede materialer i din besittelse, enten i elektronisk eller trykt format.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Materialene på flyttegutta.com nettsted tilbys ‘som de er’. flyttegutta.com gir ingen garantier, uttrykte eller implisitte, og fraskriver seg hermed alle andre garantier, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier eller vilkår for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller ikke-krenkelse av immaterielle rettigheter eller andre brudd på rettigheter. Videre gir flyttegutta.com ingen garantier eller gir noen representasjoner angående nøyaktigheten, sannsynlige resultater eller påliteligheten ved bruk av materialene på dets internettsted eller på annen måte i forbindelse med slike materialer eller på nettsteder som er lenket til dette nettstedet.

BEGRENSNINGER

I ingen tilfeller skal flyttegutta.com eller dets leverandører være ansvarlig for noen skader (inkludert, uten begrensning, skader for tap av data eller fortjeneste, eller på grunn av forretningsavbrudd) som oppstår som følge av bruk eller manglende evne til å bruke materialene på flyttegutta.com internettsted, selv om flyttegutta.com eller en autorisert representant for flyttegutta.com har blitt varslet muntlig eller skriftlig om muligheten for slike skader. Fordi noen jurisdiksjoner ikke tillater begrensninger på implisitte garantier eller begrensninger av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, kan disse begrensningene ikke gjelde for deg.

REVISJONER OG KORRIGERINGER

Materialene som vises på flyttegutta.com nettsted kan inkludere tekniske, typografiske eller fotografiske feil. flyttegutta.com garanterer ikke at noen av materialene på nettstedet er nøyaktige, komplette eller oppdaterte. flyttegutta.com kan foreta endringer i materialene som finnes på nettstedet når som helst uten varsel. flyttegutta.com forplikter seg imidlertid ikke til å oppdatere materialene.

LINKER

flyttegutta.com har ikke gjennomgått alle nettstedene som er lenket til sitt internettsted og er ikke ansvarlig for innholdet på slike lenkede nettsteder. Inkluderingen av en lenke innebærer ikke godkjenning av flyttegutta.com av nettstedet. Bruk av slike lenkede nettsteder er på brukerens eget ansvar.

ENDRINGER I NETTSTEDETS VILKÅR FOR BRUK

flyttegutta.com kan revidere disse vilkårene for bruk for sitt nettsted når som helst uten varsel. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i å være bundet av den da gjeldende versjonen av disse vilkårene og betingelsene for bruk.

LOVVALG

Enhver påstand knyttet til flyttegutta.com nettsted skal styres av lovene i Norge uten hensyn til dens prinsipper om lovkonflikter. Generelle vilkår og betingelser som gjelder for bruk av et nettsted.

FLERE SPØRSMÅL?

Vi svarer gjerne på flere spørsmål om vilkår og betingelser ved behov.

Flyttebyrå

Flyttegutter – Din pålitelige flyttepartner i Oslo og omegn! Vi følger mottoet ‘Flytting skal være et eventyr, ikke et ork!‘ Vårt dedikerte team er klare til å gjøre din flytteopplevelse smidig og problemfri, enten det er en privatflytting eller bedriftsflytting. Vi betjener ikke bare Oslo, men også de nærliggende områdene.

Kontakt oss


  Flyttegutter

  2yu
  html embed google map